Nawet najbardziej zaawansowany system zabezpieczeń nie spełni swojej roli, jeżeli zabezpieczające go hasła są słabe lub, co gorzej, domyślne.