Posiadając tradycyjną instalację fotowoltaiczną musimy liczyć się pewnymi aspektami technicznymi, które, chcąc nie chcąc, drastycznie obniżają jej moc i czynią ją nieefektywną. Oto kilka przykładów sytuacji, w których moc naszej instalacji fotowoltaicznej (z angielskiego photovoltaic – w skrócie PV) istotnie spada: tolerancja produkcyjna – moduły nie są idealne i nie mają jednakowych charakterystyk. Pomimo zainstalowanej…

Read More →